Projekt  Certifikacijom do tržišta sufinancirala je Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. 

Sadržaj ove web podstranice isključiva je odgovornost TOP-ING d.o.o.

 

Osnovne informacije o projektu:

NAZIV PROJEKTA: Certifikacijom do tržišta

BROJ UGOVORA: KK.03.2.1.12.0005

 

OPIS PROJEKTA:

Realizacijom projekta tvrtka TOP-ING d.o.o. će prijeći će u proizvođača kućica u serijama i postati veliki hrvatski proizvođač.  Dobiveni certifikati koji su usklađeni sa EU regulativom i omogućuju pristup EU tržištu. Projektom se postiže jačanje pozicije na regionalnom i iskorak na europskom tržištu, te povećanje kapaciteta i nova zapošljavanja.

Grupe aktivnosti koje će se provesti projektom su: izrada tehničke dokumentacije potrebne za ishođenje certifikata, certifikacija proizvoda, upravljanje projektom te aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Opći cilj projekta je da se certifikacijom proizvoda sukladno normi (EN ISO 1647:2012 i EN ISO 1949:2011+A1:2013), dokaže kvaliteta, sigurnosti i pouzdanosti proizvoda što će osigurati preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti.

Specifični cilj projekta je ostvarivanje povećane potražnje uvjetovane većom sigurnošću kupaca u kvalitetu proizvoda. Implementacijom projekta steći će se nova znanja kao i nove tehnologije koje će povećati kompetenciju poslovanja poduzeća. Provedbom projekta se očekuje i povećanje poslovnih prihoda kao i povećana dobit.

Rezultati projekta: Povećati broj certificiranih proizvoda što će dugoročno utjecati na povećanje prihoda od prodaje kako na domaćem tako i na inozemnim tržištima

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 03.09.2018.-03.09.2019.

UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 270.500,00 kuna

SUFINANCIRANJE IZ BESPOVRATNIH SREDSTAVA EU: 229.925,00 kuna

OSOBA ZA KONTAKT:

Igor Topić, direktor, vlasnik

T: +385 91 510 7622

E: [email protected]+

 

W: www.top-ing.hr

EU POVEZNICE:

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/